28 Μαΐου 2024

Η πρόσβαση σε διαγνωστικό έλεγχο για τα προσφυγόπουλα και τα μεταναστόπουλα δεν είναι χορηγία, ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.

Να στελεχωθεί το Κ.Υ του Παιδιού ώστε να συμβάλλει στη διενέργεια των τεστ

Με την εφαρμογή των self-test στα σχολεία – τα οποία εσχάτως το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να μειώσει στο ένα εβδομαδιαίως – διαπιστώθηκε ότι για τα προσφυγόπουλα και μεταναστόπουλα που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ δεν υπάρχει καμία ολοκληρωμένη μέριμνα ώστε να τους διατεθεί, παρ’ ότι είναι ξεκάθαρο στο ΦΕΚ ότι δικαιούνται προσωρινό ΑΜΚΑ ώστε να προμηθεύονται από το φαρμακείο τα Self-Test.

Σε συνάντηση που είχαμε με τον αντιδήμαρχο Παιδείας για το θέμα αυτό, ενημερωθήκαμε ότι η περιφέρεια έχει παράσχει στον Δήμο 400 self-test, τα οποία όμως προορίζονται για το προσωπικό του Δήμου (2/εβδομάδα) και από αυτά όταν υπάρχει ανάγκη θα διαθέτονται από το Κ.Υ του Παιδιού σε παιδιά που δεν έχουν ΑΜΚΑ όπως οι περιπτώσεις που αναφέραμε.

Η Ένωση ζητάει με μέριμνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, να εκδοθεί μαζικά προσωρινό ΑΜΚΑ για τα 14 αυτά παιδιά που φοιτούν στα σχολεία μας, ώστε να αποκτήσουν  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ και όχι να είναι στη διακριτική ευχέρεια της διαθεσιμότητας ή των «χορηγιών»!

Με γνώμονα ότι ακόμα και τα «Selftest» αποτελούν ιατρική πράξη που θα πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό ζητάμε το Κ.Υ του Παιδιού, να στελεχωθεί ώστε να βοηθηθούν και γονείς που δυσκολεύονται στην διενέργεια.

Ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται η ανάγκη ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας του Παιδιού και γενικά η ύπαρξη στελεχωμένων Κέντρων Υγείας

Translate »