28 Μαΐου 2024

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 6ου Δημοτικού | Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής

Κοινοποιούμε την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής για τις επικείμενες εκλογές στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Καισαριανής:


Σε εφαρμογή της Γενικής Συνέλευσης (12/11/2022) και των σχετικών άρθρων του καταστατικού του Συλλόγου,  η εκλεγμένη (Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) συνεδρίασε στις 13/11/2022 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του σχολείου.

Παρόντες  ήταν τα τακτικά μέλη:

  1. ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΙΩΤΑΣ
  2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΤΤΑ
  3. ΝΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παρόντες αναπληρωματικά μέλη ήταν:

ΛΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με την προφανή απαρτία των 3 των τακτικών μελών, προχώρησαν στην εκλογή του Προεδρείου αυτής, όπου εξέλεξαν Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής τον Λουκά Τσιώτα, Αντιπρόεδρο την Ευαγγελία Πιττά και Γραμματέα την Νάντια Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ ημερομηνία των εκλογών ορίστηκε η Κυριακή 27/11/2022 από 11:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και από 17:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ. στο χώρο του 6ου Δημοτικού Καισαριανής.

Αποφάσισε η κατάθεση των υποψηφιοτήτων να γίνει μέχρι και την Πέμπτη 24/11/2022 και ώρα 9 μ.μ.  στον Πρόεδρο της Ε.Ε.

Πέραν αυτών αποφάσισε,

Α) Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατεθούν ή εγγράφως στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή ηλεκτρονικά στο email loukastso2011@gmail.com

Β) Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής την υποψηφιότητας θα πρέπει τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση του/της υποψηφίου από δύο τουλάχιστον μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής  

Σημείωση: Υποψηφιότητα που δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία ή δεν φέρει υπογραφή Αποκλείεται.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεται έχουν οι γονείς που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι.

Η υποψηφιότητα για την Ελεγκτική Επιτροπή αποκλείει ταυτόχρονα την υποψηφιότητα για ΔΣ.

Απαγορεύεται η ψηφοφορία δια Αντιπροσώπου (Υπεύθυνη Δήλωση).

Η απόδειξη της Ταυτοπροσωπίας για τη συμμετοχή στη διαδικασία θα αποδεικνύεται από επίσημο Κρατικό Έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης, Βιβλιάριο Ασθενείας).

Πέραν αυτών η Ε.Ε. δεν θα επιτρέπει τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Η παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ θα αποσταλούν σε όλους τους γονείς μέσω των μαθητών του σχολείου στις τσάντες τους, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 6ου Δημοτικού Καισαριανής, θα αναρτηθούν στη σελίδα στο Facebook του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού και στην ιστοσελίδα της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Καισαριανής.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΙΩΤΑΣ Πρόεδρος Τηλ. επικοινωνίας: 6956035114
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΤΤΑ Αντιπρόεδρος Τηλ. επικοινωνίας: 6973807875
ΝΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γραμματέας Τηλ. επικοινωνίας: 6944585297

Translate »