25 Ιουνίου 2024

ΑΣΓΜΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Το τελευταίο διάστημα έχουμε δεχτεί ερωτήματα σχετικά με τη διαδικτυακή εφαρμογή που αφορά το μητρώο πραγματικών δικαιούχων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ( Γ.Γ.Π.Σ. ). Ενημερώνουμε τα μέλη μας, Ομοσπονδίες, Ενώσεις και Συλλόγους , ότι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο διευκρινιστικό « … οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Παρόλα αυτά επειδή το τελευταίο διάστημα όλο και πιο έντονα γίνεται προσπάθεια να εξισωθούν οι Σύλλογοι Γονέων με κάθε είδους νομικά πρόσωπα Θρησκευτικού, φιλανθρωπικού, εθνικού, αθλητικού χαρακτήρα ακόμα και ΜΚΟ, δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι οι Σύλλογοι Γονέων είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η λειτουργία τους διέπεται από ειδική νομοθεσία και διατάξεις, λειτουργούν με την εθελοντική προσφορά των γονιών των μαθητών σε βάρος του ελεύθερου και προσωπικού τους χρόνου, με αποκλειστικά έσοδα τις χρονιάτικες συνδρομές των μελών που στις περισσότερες περιπτώσεις αγγίζει το ποσό των 5 ευρώ/ χρόνο. O σκοπός λειτουργίας μας είναι η υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων όλων των μαθητών, η διασφάλιση της αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν παιδείας, η στήριξη της ερασιτεχνικής πρωτοβουλίας και η ανάδειξη του λαϊκού πολιτισμού μέσα από δραστηριότητές, εκδηλώσεις, παρεμβάσεις.

Η φοροεπιδρομή και τα πρόστιμα προς το οργανωμένο κίνημα των γονιών, που έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια ( έκδοση ΑΦΜ ), κατά την άποψη μας δεν είναι τυχαία, ενισχύει την λογική της ενσωμάτωσης και της συνευθύνης από τη μια και τη λογική της διάλυσης του αγωνιστικά προσανατολισμένου κινήματος από την άλλη. Αποτελεί κομμάτι του νέου σχολείου της αποκέντρωσης, της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της προσπάθειας χειραγώγησης του κινήματος.

Συνεχίζουμε να απαιτούμε από την κυβέρνηση:

  • Να πάρει άμεσα πρωτοβουλία με νομοθετική ρύθμιση:
  1. Για την εξαίρεση των Συλλόγων Γονέων από την υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ.
  2. Να δοθεί η δυνατότητα σε όσους Συλλόγους το επιθυμούν να επιστρέψουν – καταθέσουν το υπάρχων ΑΦΜ στις ΔΟΥ.

Στα πλαίσια αυτά η ΑΣΓΜΕ θα ζητήσει συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας & το Υπουργείο Οικονομικών για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη μόρφωση των παιδιών μας και τα εμπόδια που διαρκώς μπαίνουν για τη συμμετοχή των γονέων στις οργανώσεις γονέων.

Αθήνα 17.10.2019

Translate »